Mitochondria

Mitochondria is een decentraal en kleinschalig opgezet energie-model, met goede mogelijkheden voor gebruikersparticipatie, voor innovatie en een getrapte fasering van de overgang naar het smart-grid.

Idee

De energietransitie speelt zich af op meerdere schaalniveaus: het individuele niveau, het nationaal niveau en een daar tussen liggend schaalniveau. Juist op deze ‘tussenschaal’ leiden de grote gevolgen van de transitie tot heftige discussies aangezien deze omvan