Symbolic City

Hoe maak je een vieze stad schoon? Door je het stedelijk gebied voor te stellen als overzichtelijke puzzelstukjes. Een ‘smart city’ uit de grond stampen is ingewikkeld, maar verduurzaming per woonwijk maakt het al een stuk makkelijker.

Idee

De Symbolische Stad is ontworpen om bewoners een ander perspectief op het leven te geven, die in zijn geheel een nieuwe levenshouding uitdrukt. Een stad die symbool staat voor de gedachte dat verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voortgekomen uit een overtuiging dat de post-fossiele stad bovenal een nieuw perspectief en levenshouding nodig heeft, een nieuwe poëzie van het alledaagse leven. Vanuit dit nieuwe perspectief kunnen duizend nieuwe technologieën bedacht worden waar je zonder dit nieuwe perspectief nooit zou komen. Dit perspectief toont dat in de stad van de toekomst elke grindkorrel, elk gen, elk foton en elk woord een rijke geschiedenis heeft. Alleen als de post-fossiele stad zich dit triviale en tegelijk fundamentele inzicht realiseert, zal de stad duurzaam leefbaar zijn. De bestaande stad is gedemonteerd in herkenbare stukken en vervolgens zijn deze puzzelstukken geordend naar geschiedenis, om er daarna een compleet nieuwe stad mee te bouwen. Deze nieuwe stad is identiek aan de oude stad, behalve dat ze een andere configuratie heeft. Zo drukt de Symbolische Stad in haar totale vorm de gedachte uit dat er niets zal komen, wat er niet al was.

Door
Walter Breukers
Jaap Godrie

Meer informatie
breukersgodrie.comDeel: