Het Devies 2039

Deze inzending brengt een schoon Amsterdam tot leven met een toekomstkrant getiteld Het Devies 2039, gemaakt door een team van architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen. Wat staat erin? Vuilnismannen zitten zonder werk, want er is geen afval meer. En de eerste deelwoning bestaat 25 jaar.

Idee

Deze krant is de voorpublicatie van het nieuws in 2039. De gebeurtenissen in de stad van 2039 vinden plaats in een wereld waarin fossiele grondstoffen geen plek meer hebben. Ga maar na, alles wat je op dit moment ziet en gebruikt, heeft fossiele grondstoffen in zich. Wanneer dit wordt weggelaten, levert dit een leeg straatbeeld op. Door verstedelijking zullen steden in de toekomst nog drukker worden. Hierdoor ontstaat de vraag hoe wij deze stad gaan ontwerpen op een duurzame wijze. De gebruikers moeten namelijk kunnen blijven wonen, werken, verplaatsen, recreëren en consumeren in de stad. Om hier een beeld van te schetsen zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze zijn verwerkt in de verschillende stukken in de krant: bewustzijn, cultuurhistorie, materiaalgebruik, modulair en demontabel, energie-uitwisseling, inclusiviteit, hybride. Naast deze uitgangspunten zijn ook per thema de belangrijkste principes benoemd die het beeld van de stad in 2039 bepalen. Dit zijn: werken, wonen, mobiliteit, consumeren, recreatie.

Door
Bas Koppers
Bob Mantel
Carlijn Klomp
Cyrus Clark
Geert den Boogert
Iruma Rodriguez
Jannegien Luursema
Joyce van den Berg
Marijke Godschalk
Melanie August de Meijer
Robert Younger
Rosalie Begeer
Ruben Voerman
Sara van Vliet
Wahbe RezekDeel: