Afrikaanse alternatieven

In de komende veertig jaar zal de Afrikaanse stadsbevolking bijna verdriedubbelen. In sub-Sahara Afrika leeft daarvan nu meer dan de helft in sloppenwijken. Open het gordijn en ontdek twee Afrikaanse alternatieven. Wordt het een door bedrijven ingerichte ‘smart city’? Of wordt de toekomst warmer en wijzer?

Idee

De stedelijke bevolking van Afrika zal naar verwachting tussen 2010 en 2050 verdrievoudigen en naar 1,2 miljard mensen groeien. Het continent zal Oost-Azië voorbijgaan als regio met de grootste stedelijke bevolking in de wereld. Het grootste deel van de stedelijke bevolking in Afrika woont in kleine steden. Steden zullen in de komende decennia dus aanzienlijk groeien. De benodigde mate van ontwikkeling is gigantisch, en gebeurt naar alle waarschijnlijkheid op een fossiele brandstof-intensieve manier. Veruit de grootste kansen voor post-fossiele steden liggen in Afrika, en mogen niet worden genegeerd bij het nadenken over onze stedelijke toekomst.

De ontwikkeling van deze steden kan mogelijk op radicale wijze verschillen. Door te leren van de fouten en successen van de rest van de wereld, en deze te combineren met lokale wijsheid, kunnen er inspirerende steden ontstaan die ons naar de post-fossiele toekomst leiden.

Maar eerst moeten we de huidige realiteit erkennen. Terwijl de meeste burgers in Europese steden vanzelfsprekend infrastructuur als water en elektriciteit genieten, geldt dat niet voor de steden in Sub-Sahara Afrika. Daar woont meer dan 60% van de bevolking in sloppenwijken. Veel regeringen sluiten deze mensen uit van “de stad” die zij bedienen, waardoor bewoners van de slums niet kunnen voldoen aan hun basisbehoeften en geen vooruitzichten hebben voor de toekomst. Ze ervaren een dagelijkse strijd om water, energie en voedsel te krijgen, in extreem ongemakkelijke, ongezonde en vaak gevaarlijke leefomgevingen. Als een voorbode op het verbeelden van de post-fossiele Afrikaanse stad, brengt onze installatie sommige van de harde realiteiten van het Afrikaanse leven naar voren. Dit met behup van een dramatische ‘status quo’ scene.

Dit is een straatbeeld uit een fictieve Afrikaanse stad. Je kunt bijna de geluiden van het chaotische kruispunt horen - het toeteren van de vervallen auto’s, de gesprekken tussen mensen en de geluiden van straathonden die vechten om eten. De lucht is gevuld met de stank van uitlaatgassen en rook van hout en houtskool, en kolencentrales creëren wolken in de verte. Door een gebrek aan dienstverlening worden inwoners creatief en verzinnen ze vaak illegale manieren om te overleven. Makeshift-draden verbinden sommigen aan het elektriciteitsnet, waarmee het leven van anderen wordt bedreigd. Onwaardige voertuigen bieden onbetrouwbare, onveilige en vaak te dure verbindingen naar werkplaatsen. Een gebrek aan leidingwater maakt dat ondernemers hun kans grijpen en water verkopen tegen hoge prijzen. Aan de andere kant wordt de gezondheid van bewoners bedreigd door slechte sanitaire voorzieningen. De sloppenwijken strekken zich uit zo ver je kunt zien, en zullen waarschijnlijk blijven uitbreiden, tenzij er iets verandert.

In de tentoonstelling wordt dit ‘status quo’ beeld gedrukt op een semi-transparant gordijn. Deze geeft de tijdelijke situatie aan, waardoorheen men een glimp kan zien van het intrigerende wat in het vooruitzicht ligt. De kijker wordt uitgenodigd om het gordijn op te heffen en de twee mogelijke toekomsten te ervaren: de slimme stad, en de wijze stad.

De ‘slimme stad’ vertegenwoordigt een toekomstvisie die verwant is aan die van multinationale technologiebedrijven en vastgoedontwikkelaars, gericht op het positioneren van Afrikaanse steden als een nieuwe ruimte voor de elite van de wereld. Dit is een stad van high security enclaves, gediend door 'slimme' technologieën die naadloos energieverbruik, robotica en privé-mobiliteit integreren om het gemak van degenen die zich daar kunnen veroorloven, te optimaliseren. Om de hygiënische en aangename omgeving van haar gebruikers te beschermen, zijn ‘checkpoints’ een manier van leven. De armen zijn veroordeeld om te leven in onbetaalde informele nederzettingen tussen windturbines aan de stadsrand, of als bedelaars in de stad (als ze daar binnen komen). Deze stad combineert de beste praktijken van over de hele wereld, maar negeert grotendeels wat de lokale context te bieden heeft. Hoewel de moderniteit en de ambitie van deze stad veel inwoners trots maakt, zijn beloftes van een betere toekomst voor iedereen hol, zoals het weinig doet om de levens van degenen die in steeds groeiende krottenwijken leven te verbeteren.

Daarentegen vertegenwoordigt de ‘wijze stad’ een meer inclusieve visie, gericht op het voldoen aan de behoeften van alle inkomensgroepen. Dit is een egalitaire stad, waar betaalbare woningen zich in de buurt van kleine commerciële en lichte industriële ruimtes bevinden, zodat mensen dicht bij huis kunnen werken. Dit is een stad met winkels en markten die door de eigenaar worden geëxploiteerd, en grote winkelketens en winkelcentra zijn er weinig of in ieder geval ver uit elkaar gelegen. Gratis openbare wifi en snelle dataverbindingen stellen de burgers in staat zichzelf te onderwijzen, te innoveren en actief deel te nemen aan de lokale, regionale en mondiale economie. In plaats van particuliere auto's vergemakkelijkt een uitgebreid netwerk van fietspaden de mobiliteit tegen lage kosten, waardoor ondernemers mensen en goederen via de stad kunnen verplaatsen via zogenaamde pedaal-voertuigen. Voor langere reizen biedt een netwerk van trams veilige, betrouwbare en betaalbare doorvoer. Energie-efficiëntie wordt geoptimaliseerd door passief ontwerp, en hernieuwbare energie wordt gegenereerd door de hele stad. Energiebronnen omvatten aanzienlijke hoeveelheden biomassa op de daken en gevels van gebouwen, die worden verzameld en omgezet in brandstoffen. Een stadsbreed netwerk van groen zorgt ervoor dat ecosystemen kunnen bloeien, waardoor de lucht wordt gekoeld en gezuiverd, terwijl het habitats worden voor vogels en kleine dieren. Deze ecosystemen gaan de hoogte in door de groene gevels van bosachtige gebouwen die innovatief gebruik maken van duurzame bouwmaterialen en technologieën om de milieueffecten te minimaliseren. Hogere dichtheden bevrijden vruchtbaar land op de stedelijke rand voor de landbouw, waardoor vers voedsel voor de inwoners van de stad betaalbaar is.

Deze stukken zijn niet bedoeld om te bepalen hoe Afrikaanse steden zouden moeten zijn, maar om urbanisten te herinneren aan de noodzaak om innovatie te zien in de context van de derde wereld, en om discussies te stimuleren over hoe steden de armsten van de armen kunnen opheffen. Onze droom is dat dit stuk dient als uitgangspunt voor een wereldwijde tentoonstelling die de duurzame stadsvisies van kunstenaars en stedelingen uit het hele continent samenvoegt. Deze tentoonstelling zou rond Afrika reizen, burgers blootstellen aan nieuwe ideeën over de stad en een impuls geven aan een overgang naar een betere toekomst voor alle stedelijke bewoners.

Over de makers

Door
Blake Robinson
Karl Schulschenk

Meer informatie
karlschulschenk.com
Facebook-paginaDeel: